ΔΕΚΑ

ΒΙΝΤΕΟ δοκιμαστικό


Η ΔΕΚΑ είναι κίνηση πολιτών (grass roots movement), μια ένωση αλληλεγγύης και αμοιβαίας υποστήριξης κοινωνικών ομάδων. 
Η αρχή μας είναι "ισχύς εν τη ενώσει". Πριν μερικά χρόνια δημιουργήσαμε την ΕΛΟΚ, ένα  δίκτυο από ομοσπονδίες, συλλόγους, οργανώσεις, ομάδες, άτομα με σκοπό την επίλυση οικιστικών προβλημάτων.  Στη συνέχεια ενώσαμε δυνάμεις με την Ελληνική Σωτηρία σε μια προσπάθεια να εκπροσωπήσουμε και άλλες κοιν κοινωνικές ομάδες, όπως άνεργοι, οφειλέτες κλπ.  Η δομή είναι δικτυακή αντί πυραμιδική. Υπάρχουν διάφορες ανεξάρτητες ομάδες, επικοινωνίας, πολιτικού σχεδιασμού, επίλυσης οικιστικών προβλημάτων, αντιμετώπισης ανεργίας κλπ. Οι ομάδες συνδέονται σε ένα δίκτυο με οργανώσεις οικιστών, ανέργων, δανειοληπτών, οφειλετών κλπ. 
Η ΔΕΚΑ αυτοπροσδιορίζεται βάσει στόχων αντί ιδεολογικής τοποθέτησης. Θέτει 3+7=10 πολιτικούς στόχους, 3 πρωτεύοντες και 7 δευτερεύοντες και αγωνίζεται για αυτούς.  Οι πολιτικές επιλογές πρέπει να καθορίζονται από τις ανάγκες της κοινωνίας και όχι από θεωρητικά ιδεολογικά εγχειρίδια. Όσοι στόχοι επιτευχθούν αντικαθίστανται με καινούργιους. Πολιτικό στίγμα έχει στο κέντρο του πολιτικού φάσματος, ως σημείο συνάντησης ενεργών πολιτών από διάφορες πολιτικές αφετηρίες. Τα άρθρα φίλων που φιλοξενούμε στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν απόψεις μας αλλά τα λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας στη διαμόρφωση θέσεων, στρατηγικής κλπ. Το διάφορα ζητήματα, οι πολιτικές θέσεις, οι στόχοι, η στρατηγική κλπ θα οριστικοποιηθούν από τα αρμόδια κομματικά όργανα. Ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις όχι όμως σημαντικές αλλαγές γενικών κατευθύνσεων. Για να φθάσουμε ως εδώ λίγοι έχουν κάνει πολλά (και πολλοί έχουν κάνει λίγα). Χρειαζόμαστε βοήθεια για να προχωρήσουμε παρακάτω. 

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ
 •  συμμαχίες με κοινωνικές ομάδες, συλλόγους, οργανώσεις, κινήσεις, κόμματα
 •  πολίτες για συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο 
 •  άρθρα για δημοσίευση
 •  ενημέρωση για διάφορα προβλήματα
 •  ιδέες και προτάσεις για επίλυση προβλημάτων
  
ΣΤΟΧΟΙ


 •  Ανθρώπινες πόλεις - Τακτοποίηση οικιστικών προβλημάτων 
 • Μείωση της ανεργίας σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα
 • Ανακούφιση δανειοληπτών και οφειλετών Δημοσίου
 • Ανάπτυξη στενών σχέσεων με την ομογένεια
 • Αντιμετώπιση λαθρομετανάστευσης
 • Δικαιότερη κατανομή εισοδήματος
 • Διάδοση συνεταιριστικών μορφών
 • Μείωση αυτοκτονιών
     Η λίστα είναι προσωρινή και ενδέχεται να αλλάξει.